Företagsmassage

Massage på jobbet är en unik chans att skapa en arbetsplats som ökar personalens hälsa och välmående. En välmående personal, är en personal som presterar bättre.

Fördelar med massage

- Bidrar till att sänka företagets sjukskrivning- och rehabiliteringskostnader
- Bidrar till en bättre arbetsmiljö
- Peronalen känner sig omhändertagen och uppskattad
- Avdragsgillt som friskvård sedan 2004

Betalningsförslag

- Företaget betalar hela kostnaden (avdragsgillt för företaget)
- Företaget betalar en del av beloppet och de anställda resterande
- Personalen betalar med egen friskvårdspeng

Mer info

Vill ni veta mer om företagsmassage och hur jag kan hjälpa er och er personal?
Kontakta mig redan idag.


Sofies Massage
Junexkliniken
Engelbrektsgatan 5 i Huskvarna
Tel.0737-41 81 14